Referat fra Generalforsamlingen 2016

 • Valg af Dirigent og Referent
  • Henriette Buus Nielsen
 • Aflæggelse af beretning
  • Beretningen gives af Allan og Berit
  • Allan giver en intro til grupperådets arbejde. Grupperådet består af en forældergruppe på 6 personer,som mødes ca 6 gange om året. Mogens er Gruppens kasserer.
  • Grupperådets arbejder for at skabe nogle gode rammer for leder og spejdere, blandet via sikre gode værdier. Vi ønsker at bidrage til at sikre unge i foreningen bliver ordenlig mennesker. Foreningen ønsker desuden at være rumlige, således der er plads til alle.
  • Spejderarbejdet er bygget op omkring frivilligt arbejde, og har behov for forældrenes hjælp i fx. samvirke for at sikre et tilskud til foreningens drift.
  • Berit fortæller videre at spejderaktiviterne blandet er Gruppeweekend, i år er det den første weekend i april Muslejr for bæver og ulve. De store spejdere har også gennemført “klar dig selv” uge. 5 af de store spejdere var desuden i Japan i sommers.
  • Allan fortæller desuden at grupperådet ønsker at opgradere køkkenet lidt med det mål at øge indtjeningen på udlejning af spejderhytten.
  • Allan afslutter beretningen med at sige tak til alle de frivillige ledere, som gør en stor indsats uge efter uge.
 • Regnskab ved Mogens
  • Regnskabet er godkendt.
 • Indkomne forslag
  • Ingen
 • Valg til Grupperådet
  • Peter Pindstrup vælges, da Heidi Hedegaard-Nielsen ikke ønsker genvalg.
 • Valg af revisor
  • Begge nuværende Revisorer modtager genvalg
 • Eventuelt
  • Hjemmesiden – foreningen hjemmeside kører nu, ønsker og andet kan sendes til Janne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.