Referat fra Generalforsamlingen 2017

 

Else bliver valgt som aftens dirigent.

 

Beretning:

Allan byder velkommen og fortæller at aftens beretningen består af 3 emner:

  • Allan fortæller lidt om grupperådets arbejde
  • Berit fortæller om Lederne og grupperne
  • Janne omkring hjemmeside og de muligheder der ligger.

Allan:

En af Grupperådets opgaver er at udstikke retningslinjer, og finde ud af hvilket værdier vil vi gerne der ligger til grund for det spejderarbejde der er i huset. Kendetegnene er der skal ske noget, noget action og gerne noget hvor man bliver beskidt. Spejderne vil gerne være rummelige, og pengene skal bruges primært på børnene En af opgaven er også at drive spejderhuset, som vi synes er blevet flot. Desuden deltager vi i byens arrangementer fx pinsemarkedet, hvor både grupperødder og leder tager et stort træk.

Grupperådets opgaver i år handlet om økonomi, vi har derfor kigget ind i budgettet og investeringsplaner.  Spejderhytten – der er investeret i blandet 2 opvaskemaskiner, der er malet i køkken, toiletter og køkken – alt dette er for at sikre en indtægt til spejderne i form af udlejningen af hytten.

Hver gruppe har fået en pulje penge til udstyr, som grupperne selv kan bestemme over.Desuden har vi arbejdet med uskrevne regler, hvor alle aftaler nu er skrevet ned.

Rekruttering har også været et af emnerne i år. Vi har haft  plakater oppe i omegnen, deltaget i sundhedsmessen, være aktive på Facebook og hjemmeside. Desuden har vi kigget lidt på Fundraising – dog uden den store held indtil nu, men vi forsætter.

Der har også været Infomøde omkring verdens jamboree i 2019 for de der har børn i alderen, primært i forhold til spejderne kan begynde at tjene en skilling.

Gruppens status – ca. 50 personer der mødes hver onsdag, hvilket vi er stolte af.

 

Tak til lederne for deres indsats hver uge.

Desuden opfordre Allan til at give en hånd i løbet af året – hvis vi som forældre alle bidrager en gang om året, så lykkes vi med det vi skal

 

Berit:

Gruppeweekenden – vi er næsten altid fuldtallige. Sidste gang var temaet var grønland, hvor Else havde planlagt en dejlig weekend. Desuden har vi et tilbagevendende samarbejde med kirken med ulvetime, friluftsgudstjense mv. Vores nye Præst Jonas ser frem til at forsætte det gode samarbejde.

Pinsefesten – grupperådet og lederne giver en hånd, men der er også behov for forældre.

Muslejren har bæver og ulve været afsted til, som normalt. Der er planlagte gode aktiviter. De store spejdere har været på Houens Odde, ungerne efterspørg det forsat, selv om vi har været der nogle gange. Impeealøb, var der 2 grupper afsted til, de ældste klarede sig rigtig godt i turnout, som handler om samarbejde.

 

Efterårsturen er de enkle grene afsted hver for sig, Bæverne er i hytten, hvor der sættes telte op indendøres. Ulvene har indtil nu været ved Margit, men vi efterlyser et nyt sted med små baller, da Margit har solgt sit halm.Men som altid var fuldmåneturen et hit blandt ulvene, Spejderne har deres juleafslutning, som primært er hygge og ikke så meget spejderaktvitet.

 

Er der forældre, som kan hjælpe ind i mellem eller har lyst til at prøve deres  indre spejder af, så er alle mere end velkomne. Lederne kan være hængt op eller have svært ved at blive ved med at finde på nyt, så alle er velkomne.

Dette års gruppeweekend kommer inden længe, med temaet indianer bestemt af de store spejdere.

Desuden er der Spejdernes lejr i uge 30, det er primært de ældste, men det kunne også være aktuelt for nogle ulve. Der er også mulighed for at være med noget af ugen og besøg af forældre.

 

Janne

Hjemmesiden gennemgåes kort med hvilke muligheder der er.

 

 

Regnskab:

Mogens kommenterer at der er en fejlregning på 87,46 kr. Lånet til Jens Grandes fond er nedbragt med 10.000 kr. således der nu skyldes 80.000 kr.

Årets resultat er – 34909,17 kr.og lige godt 200.000 kr i kasse beholdningen

 

Berit kommenterer i forhold til kassebeholdningen at korpslejren medfører nogle omkostninger.

 

Indkomne forslag:

Ingen

 

Valg af medlemmer til grupperådet:

Jane, Janne og Elena er på valg. Alle accepterer genvalg.

 

Valg af suppleanter:

Der mangler 2 styks. Jean Paul Aubertin og Jan Palmedahl melder sig til at tage et nap.

 

Valg af revisor.

Begge modtager genvalg: Karsten Olsen og Kaj Christiansen

 

Evt:

Der sendes en mail rundt til hvis man kan give en hånd en gang eller 2 i løbet af året. Der bliver sikkert en enkelt aktivitet hvis alle bidrager.

 

Uniformer: Der ligger en række i uniformer, som man kan låne heroppe. Kunne der evt. være en liste på hjemmesiden over størrelser mv.

 

Distriksmærker: Der er kommet nye mærker, som børnene kan syg på uniformerne.

 

Louise takker for Glade børn hver onsdag.

 

Der opfordres til at bruge facebooksiden når der er behov for hjælp.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.