Praktisk opgaver

I forbindelse med spejderhytten og vores arrangementer i løbet af året har vi løbende nogle praktiske opgaver, som skal løses for at give de bedste betingelser for børn og spejderledere.

Vi ønsker så vidt muligt at holde vores spejderledere fri fra disse opgaver og give dem mulighed for udelukkende at fokusere på spejderne og arbejdet heromkring.

Vi har derfor behov for at forældre og evt. andre i løbet af året hjælper med at løse en eller flere opgaver. Opgaverne er beskrevet i sådan et detaljeniveau at man bør kunne løse dem uden yderlig information.

Kræver opgaven adgang til hytten aftales lån af nøgle med en af lederne – fx. i forbindelse med spejder om onsdagen.