Om Spejderne

Arbejdet i Gerding – Blenstrup Spejdergruppen

Verdens spejderbevægelsens formål (WOSM)

Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af unge mennesker i at realisere deres fulde fysiske, intellektruelle, sociale og åndelige muligheder som individer, som ansvarlige borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund.

Gerding Blenstrup gruppen

Ovenstående fortæller meget fint, hvad spejderarbejdet går ud på – sådan på overordnet niveau.Vi har gennem 2012 arbejdet med at sætte ord på , hvad vi vil med spejderarbejdet i Gerding – Blenstrup gruppen og, hvordan vi omdanner formålet til noget konkret i det daglige spejderarbejde.Vi har derfor igangsat en proces, hvor både grupperådet og alle lederne har været samlet til ideudvikling og en diskussion om,hvor vi vil hen med spejderarbejdet, hvordan vi skal gøre det og hvad vi især skal have fokus på. Vi er i øjeblikket ved at samle de mange ideer/udsagn til en konkret plan– eller ramme for spejderarbejdet. Når dette arbejde er færdigt, er der et fælles grundlag at drive spejderarbejdet på, og vi ved hvor ressourcerne skal bruges – både de menneskelige og økonomiske.