Program for Junior Spejderne

Program for Juniorspejdere efterår 2022

Vær opmærksom på at der kan blive rykket rundt, i hvad vi laver hvornår, men dette er
aktiviteterne der bliver gennemført.

Der vil senere komme info ud om en lørdag i foråret hvor de spejdere der har lyst har mulighed for at
komme med ud og gå 20 km for at opnå endnu et gå-bevis/mærke