Program for Junior Spejderne

Program for Juniorspejdere forår 2023

Vær opmærksom på at der kan blive rykket rundt, i hvad vi laver hvornår, men dette er
aktiviteterne der bliver gennemført.
Hele året arbejder vi med ’Aldrig giv op mærket’ der er et mærke børnene opnår ved i modgang ikke at give op, de vil derfor opleve at kunne opnå det på forskellige tidspunkter, da det er et individuelt mærke.